NAPENERGIA PLUSZ PROGRAM 2024

A támogatás célja

Magyar adószámmal és lakhellyel rendelkező magánszemélyek vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással és energiatárolóval lássák el. Várhatóan 15 ezer projekt kerül majd támogatásra a 75,8 milliárd forintból.

 • Vissza nem térítendő támogatás maximuma 5 000 000 Ft/pályázat
 • Támogatás intenzitása: 66%
 • Önerő: 34% (maximum 2 575 758 Ft)
 • Napelemek: Összteljesítményük az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet (6 kWp.)
 • Inverter: Minimum 4 kW, maximum 5 kW teljesítményű;
 • Energiatároló: Minimum 7,5 kWh, maximum 10 kWh kapacitású;

FONTOS!
Az elbírálásnál a jelentkezés sorrendje számít. Ne maradjon le!
Jelentkezzen nálunk azonnal, hogy az elsők között tudjuk előregisztrálni pályázatát!

Amennyiben most jelentkezik, DÍJMENTESEN előregisztráljuk a pályázatát.*

Ha már korábban jelentkezett nálunk, automatikusan keresni fogjuk Önt!

*A feltételekről kollégáink a jelentkezést követően tájékoztatják. A jelentkezés nem jár semmiféle kötelezettség vállalással.

Pályázatírástól a kivitelezésig!

A Napenergia Plusz Program 2024 kapcsán ügyfeleink részére vállaljuk a pályázatírást, a rendszer tervezését és kivitelezését is. Ez azt jelenti, hogy Önnek a szükséges adatok átadását és a szükséges pályázati és szerződéses dokumentációk aláírását követően nincs további dolga. Tapasztalt kollégáink minden adminisztrációs terhet, amit csak lehet levesznek a válláról.

Támogatott rendszer

Atlas 410W napelem

Az Atlas sorozatú napelem modulok csak A osztályú cellákkal készülnek elérve a legmagasabb energiatermelést és a legalacsonyabb LCOE-t, a több mint 25 éves élettartam mellett.
Az adatlapért kattintson ide.

HOY 3 fázisú hybrid inverter 5kW

 • Max. Hatékonyság 97,6%, európai hatékonyság 97,0%
 • Egyszerű telepítés és helytakarékos megoldás
 • Különböző üzemmódok

Az adatlapért kattintson ide.

Raja HIGH 10kWh akkumulátor

 • Helytakarékos moduláris felépítés
 • Könnyű szerelés
 • Bővíthető
 • Távolról ellenőrizhető alkalmazással
 • Többszörös biztonsági funkciók

Az adatlaphoz kattintson ide.

Az előregisztrációs kérelmek benyújtásának kezdete: 2024. január 15.

Jelentkezés

Nyilatkozatok

A Napelem Plusz Program keretein belül, az alábbi vármegyékben vagyunk regisztrált kivitelezők: 
Országos lefedettséggel rendelkezünk.

Napenergia Plusz Program
(Tárolóval kiegészített lakossági háztartási méretű kiserőművek telepítésének támogatása)

Az előregisztrációs kérelmek benyújtásának kezdete: 2024. január 15.
A támogatási kérelmek benyújtására a sikeres előregisztrációt követően, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig van lehetőség.

Támogatás célja
A Felhívás lehetőséget nyújt a saját tulajdonú lakóingatlannal, a haszonélvezeti joggal, valamint a lízingszerződéssel rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással és energiatárolóval lássák el.

Az ingatlannal szembeni elvárások
A Program keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a pályázó magánszemély

 • (rész)tulajdonában vagy haszonélvezetében álló vagy által lízingelt,
 • állandó lakóhelyéül szolgáló,
 • állandó lakhatási céllal épült
  • családi házán;
  • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóházán (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületén/épületrészén;
  • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészen/lakásán

végrehajtott beruházás kivitelezésére nyújtható be támogatási kérelem.

Amennyiben a tulajdoni lapon nem lakóépület feltüntetés szerepel (pl. kivett hétvégi ház), abban az esetben a lakóingatlan lakhatási célú funkcióját bizonyító erejű dokumentummal (pl.: jegyzői-, vagy építési hatósági igazolás) szükséges alátámasztani.

Pályázók köre
A Felhívásra kizárólag azon nagykorú, cselekvőképes természetes személy, vagy gondnoki nyilatkozattal cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személy (magánszemély) nyújthat be támogatási kérelmet, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik;
 • a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel (kivéve: települési szintű lakcím) rendelkezik;
 • a beruházással érintett magyarországi lakóingatlanban legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal, vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik és
 • előregisztrációs kérelmét a Támogató jóváhagyta.

Speciális feltételek

 • Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Lakóingatlanonként kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség. A jogosultság igazolása és ellenőrzése hrsz. alapján, osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás alapján vagy közjegyzői okiratba foglalt forma alapján történik.
 • A támogatási kérelmek benyújtására a sikeres előregisztrációt követően, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig van lehetőség.
 • A sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.
 • Támogatás keretében csak olyan beruházás költsége számolható el, ahol a kivitelező az alábbi, a vállalkozási szerződésben is rögzített garanciákat vállalja:
  • Kivitelező az elvégzett kivitelezési munkákra vállalja az alábbi garanciát:
   • minimum 10 év rendszergarancia; minimum 5 év kivitelezői garancia;
  • Kivitelező vállalja, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt beruházás megvalósítása során csak olyan eszközöket szerel be, melyek az alábbi garanciális feltételekkel rendelkeznek:
   • minimum 10 év a termékgarancia a napelemre és tárolóra; minimum 5 év termékgarancia az inverterre.
 • Csak új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható.

Kötelezettségek
Projekt befejezése

 • A beruházás megvalósításának legkésőbbi dátuma a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap (A beruházás keretében csak az a számla fogadható be, amelyen a teljesítés dátuma nem későbbi, mint a Támogatói okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap)
 • A záró kifizetési igénylést legkésőbb a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 25 hónapon belül szükséges benyújtani.

Fenntartási kötelezettség

 • A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a támogatási kérelemben megjelölt címen 3 évig köteles a kedvezményezett biztosítani. A fenntartási időszak kezdete a záró elszámolás Támogató általi elfogadásának napját követő naptári nap.

Támogatható tevékenységek köre
A Program keretében támogatható HMKE telepítése minimum 4 kW, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5 kWh, maximum 10 kWh kapacitású energiatárolóval. A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet (6 kWp).

Elszámolható költségek:

I. Előkészítés, pályázati adminisztráció, tervezés, engedélyezés költsége (maximum a projekt teljes költségének 20%-a)

 • pályázati adminisztráció: a pályázó segítése a beruházás költségvetésének megtervezésében, pályázati felületen történő rögzítésében, a pályázat adminisztratív menedzselésében
 • áramszolgáltatói ügyintézés
 • villamostervek, csatlakozási tervek (CST) elkészítése
 • mérési tervek
 • IT kommunikáció kialakítása a szabályzóközponttal, CEP szerinti új szereplőkkel
 • mérőhely szabványosítása

II. Eszköz- és anyagköltség (maximum a projekt teljes költségének 70%-a)

 • napelem – inverter – tároló
 • segédanyagok
 • szerelési eszközök
 • tűzvédelem
 • tartók, védelmek
 • informatikai segédeszközök
 • projekttábla

III. Munkadíj (maximum a projekt teljes költségének 30%-a)

 • telepítés

Elszámolhatósággal kapcsolatos speciális feltételek

A kivitelezés költségeire vonatkozó előírások

 • Vissza nem térítendő támogatás kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új eszközök és berendezések telepítésére folyósítható. Tároló esetében csak azon típusú eszközök költsége számolható el, amelyek rendelkeznek a Támogató által jóváhagyott termékregisztrációval. Kizárólag a HMKE és tároló beszerzéséhez, telepítéséhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatóak el.
 • generálkivitelezői költségvetésben azon tételek tüntethetők fel, amelyek a HMKE és tároló telepítéséhez, üzembe helyezéséhez kapcsolódó beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek, továbbá megfelelnek az elvárt minőséget nem sértő költséghatékonyság elvének, és nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A beruházás megvalósításához kapcsolódó koordinációs tevékenység költsége csak abban az esetben számolható el, ha azt a generálkivitelező végzi és szerepel a vele kötött vállalkozási szerződésben.
 • Tároló esetében támogatás kizárólag a Támogató által jóváhagyott termékregisztrációval rendelkező terméktípusok vonatkozásában igényelhető.

Anyag- és eszközköltségek

 • HMKE létesítéséhez közvetlenül kapcsolódó anyag- és eszközköltségek – napelem, inverter, tároló, segédanyagok, szerelési eszközök, tűzvédelem, tartók, védelmek, informatikai segédeszközök – számolhatók el.
 • Az elszámolható anyag- és eszközköltségek nem haladhatják meg a projekt teljes költségének 70%-át.
 • A tervezett eszközök típusát a Támogató a támogatási kérelem elbírálásakor, a beruházás eredményeként beépített eszközök megfelelőségét a Támogató utóellenőrzés keretében vizsgálja.
 • A Támogató által meghatározott arculati elemeknek és előírásoknak megfelelő projekttábla legyártatása és kihelyezése a kivitelező feladata.

Munkadíj

 • kivitelezési munkálatok elszámolható munkadíja nem haladhatja meg a projekt teljes költségének 30%-át.
 • Kizárólag a Támogató által jóváhagyott, sikeres regisztrációval rendelkező kivitelező vonatkozásában igényelhető támogatás.
 • Figyelem! Az alvállalkozó is csak jóváhagyott regisztrációval rendelkező kivitelező lehet.

Engedélyek, hatósági díjak költsége

 • A támogatás szempontjából elszámolható a beruházáshoz kapcsolódóan a HMKE csatlakozási engedély költsége, a mérőhely szabványosítása, valamint a beruházáshoz szükséges egyéb engedélyezési eljárások díjai. Ezek a költségek az I. Előkészítés, koordináció, tervezés, engedélyezés költsége kategóriába tartoznak, a további ide sorolt költségekkel együtt nem haladhatják meg a teljes projekt költségének maximum 20%-át.
 • Figyelem! A csatlakozási engedély és a mérőhely szabványosítás költségét a vállalkozási szerződést aláíró Kivitelezőnek kell a rendelkezésére álló információk alapján reálisan megbecsülnie.

Igénybe vett szolgáltatások költsége

 • A támogatás szempontjából elszámolható a beruházáshoz kapcsolódóan a HMKE létesítéséhez kapcsolódó előkészítési és tervezési költség, az áramszolgáltatói ügyintézés költsége, a pályázati adminisztratív költségek, mérőhely szabványosítás költsége. Ezek a költségek az I. Előkészítés, koordináció, tervezés, engedélyezés költsége kategóriába tartoznak, a további ide sorolt költségekkel együtt nem haladhatják meg a teljes projekt költségének 20%-át.

Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások

 • A támogatási kérelemhez kapcsolódó, a csatlakozási engedélyben szereplő HMKE létesítéséhez készített vállalkozói költségvetésnek megfelelően részletezettnek kell lennie ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározott költségek besorolását meg lehessen állapítani (támogatható tevékenységek szerinti megbontásban, mennyiségi egység, nettó, áfa és bruttó ár feltüntetésével).
 • A vállalkozói költségvetésben az áraknak magyar forintban kell szerepelniük.

Elszámolható költségek:

 • engedélyek, hatósági díjak költsége (pl. HMKE csatlakozási engedély díja, egyéb eljárások díja). Ezek a költségek az I. Előkészítés, koordináció, tervezés, engedélyezés költsége kategóriába tartoznak, a további ide sorolt költségekkel együtt nem haladhatják meg a teljes projekt költségének 20%-át.
 • igénybe vett szolgáltatások költsége (előkészítési, és tervezési költségek, pályázati adminisztrációs költségek, mérőhely szabványosítása). Ezek a költségek az I. Előkészítés, koordináció, tervezés, engedélyezés költsége kategóriába tartoznak, a további ide sorolt költségekkel együtt nem haladhatják meg a teljes projekt költségének 20%-át.
 • anyag- és eszközköltség: DSO-k által elfogadott új berendezések, készülékek és anyagok költsége: fotovoltaikus panelek, inverter, energiatároló, segédanyagok, szerelési eszközök, tűzvédelem, tartók, védelmek, informatikai segédeszközök, projekttábla. Az elszámolható anyag- és eszközköltség nem haladhatja meg a projekt teljes költségének 70%-át.
 • munkadíj: csak a Támogató által jóváhagyott, sikeres regisztrációval rendelkező vállalkozó/kivitelező esetében számolható el munkadíj. Az elszámolható munkadíj nem haladhatja meg a projekt teljes költségének 30%-át.

Egyéb feltételek:

 • a sikeres előregisztrációt követően a beruházást a Pályázó saját felelősségére kezdheti meg;  

Nem elszámolható költségek

 • saját kivitelezésű beruházási munkálatok költségei;
 • tároló esetében olyan termékek, amelyek nem rendelkeznek a Támogató által jóváhagyott termékregisztrációval;
 • olyan munkadíj, amely olyan kivitelező vagy alvállalkozó esetében merül fel, aki nem rendelkezik a Támogató által jóváhagyott regisztrációval;
 • tulajdoni lap költsége;
 • szállítási díj, kiszállási díj;
 • területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;
 • raklap bérleti díj, raktározási költségek;
 • ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek;
 • törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése;
 • organizációs költségek (fakivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka);
 • átépítés, átalakítás, bővítés költségei;
 • pénzügyi szolgáltatások költségei;
 • tetőcsere, tetőfedő anyagok költsége.

Biztosítékok köre

 • kedvezményezett részéről az utófinanszírozás miatt biztosíték nyújtása nem szükséges.

Előleg:

A kedvezményezett és a generálkivitelezést végző kivitelező között létrejött vállalkozási szerződésben az előleg előírása nem kötelező. Amennyiben vállalkozási szerződésben vállalkozói előleg fizetése került rögzítésre, úgy a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 34%-ának megfelelő vállalkozói előleget a kedvezményezett az önerő terhére fizet meg.

Támogatás mértéke, összege: max. 66%, de legfeljebb 5 millió Ft.

A támogatási összeg a tételes, valós költségeken alapuló tárolóval felszerelt HMKE létesítése összköltségének (generálkivitelezés költsége; csatlakozási engedély díja; amennyiben releváns, a mérőhely szabványosításának költsége) 66%-a, de legfeljebb 5 000 000 Ft.

Önrész: min. 34%

Az önrész a vissza nem térítendő támogatás összegén felüli rész. Az önrész lehet a pályázó bankszámláján rendelkezésre álló, a beruházásra elkülönített összeg; hitel; egyéb támogatás és támogatásnak nem minősülő más forrás.